| Stockholm 08-280 830 | Linköping 013-160 879 info@cleanhousestore.se

Utbildningar

Utbildningar

Under våren 2024 anordnar vi utbildningar i Stockholm och Linköping via samarbetspartner.

Vi erbjuder flera olika utbildningar till dig som vill arbeta eller arbetar med professionell städning. Från grundläggande utbildningar till certifierade utbildningar med yrkesbevis efter godkända prov.
Vi skräddarsyr även utbildningar efter era behov. Välkommen att kontakta oss!

Aktuella utbildningar

 

Introduktion Lokalvård – grund (1 dag)

Pris: 1200 kr/person

Professionell fönsterputs (4h)

Pris: 1200 kr/person

SRY – Yrkesbevis (5 dagar + 1 provdag)

Pris: 9900 kr/person

INSTA 800:2018 Nivå 3 (2 dagar)

Pris: 5800 kr/person

Professionell Golvvård (2 dagar)

Pris: 3800 kr/person

SRY Bas – (2 dagar)

Pris: 5800 kr/person

Priser exklusive moms.

Kontakta

Ring: 08-280 830

Skicka ett meddelande

Professionell fönsterputs

Beskrivning

Grundutbildningen i professionell fönsterputsning med både teori och praktik.

Innehåll

Kursen innehåller

 • Arbetsmaterial
 • Skillnader på redskap
 • Vad dom används till
 • Termer

Ergonomi

 • Tänk rätt
 • Hur används redskapen

Utförande

 • Säkerställ området innan
 • Hur putsar man ett fönster
 • Olika fönstertyper
 • Säkerhet – för utföraren
 • Dosering

Att tänka på

 • Rätt verktyg. Hur öppnas fönstret?
 • Resultatet är inte bara ett rent glas – det är helhetsupplevelsen för kunden som räknas!

OBS! Ta med dig oömma kläder och skor praktik och utrustning kan utgöra risk för slitage och fläckar.

Kursledare: Meddelas senare

Kurslängd: 4 timmar

Plats: Cleanhouse Utbildningslokaler, Ranhammarsvägen 26, 168 67 Bromma

Pris: 1200 kr/person

I priset ingår utbildningsmaterial och fika. Alla deltagare tilldelas diplom efter avslutad utbildning. Betalning sker i förskott och samtliga priser exklusive moms.

Utbildningsansvarig: Anna Dahlqvist

Kontakt och anmälan:

Ring: 08-280830,

E-post: utbildning@cleanhousestore.se

OBS! Vid färre än 6 deltagare förbehåller vi oss rätten att med kort varsel ställa in eller flytta fram datumet.

Introduktion Lokalvård – grund

Beskrivning

Introduktion till dig som är nybörjare i lokalvårdsbranschen. Med grundläggande kunskaper får du insikt i lokalvårdsprocessen. Varför städar vi? Målsättning med städning och varför det är viktigt med hygien. Med både teoretiska och praktiska utbildningsavsnitt.

Innehåll

Kursen innehåller

 • Metoder
 • Redskap
 • Maskiner
 • Kem-tekniska produkter
 • Ergonomi
 • Att ge service

OBS! Ta med dig oömma kläder och skor praktik och utrustning kan utgöra risk för slitage och fläckar.

Kursledare: Meddelas senare

Kurslängd: 1 dag

Plats: Cleanhouse Utbildningslokaler, Ranhammarsvägen 26, 168 67 Bromma

Pris: 1200 kr / person

I priset ingår utbildningsmaterial och fika och lunch. Alla deltagare tilldelas diplom efter avslutad utbildning. Betalning sker i förskott och samtliga priser exklusive moms

Utbildningsansvarig: Anna Dahlqvist

Kontakt och anmälan:

Ring: 08-280830,

E-post: utbildning@cleanhousestore.se

OBS! Vid färre än 6 deltagare förbehåller vi oss rätten att med kort varsel ställa in eller flytta fram datumet.

SRY – Yrkesbevis för professionella lokalvårdare

Beskrivning

Detta är en yrkesutbildning som Servicebranschens Yrkesnämnd, SRY, har tagit fram för att hålla yrkesskickligheten på en hög nivå. Utbildningen genomförs under ledning av SRY-godkänd handledare. Syftet med yrkesbeviset är att deltagaren efter godkänt resultat ska kunna arbeta självständigt i sin yrkesroll. Yrkesbevis efterfrågas alltmer i städupphandlingar som krav på välutbildad personal.

Innehåll

Med både teoretiska och praktiska utbildningsavsnitt och tar upp följande:

 • Service och kvalitet
 • Organisation och ekonomi
 • Lärande företag
 • Ergonomi, friskvård, arbetsmiljö och miljön omkring oss
 • Städningens grunder och arbetsplanering
 • Kemtekniska produkter
 • Redskap och maskiner
 • Golv- och inredningsmaterial

OBS! Ta med dig oömma kläder och skor praktik och utrustning kan utgöra risk för slitage och fläckar.

Kursledare: Meddelas senare

Kurslängd: 5 dagar (uppdelad på två plus tre dagar) + 1 provdag

Plats: Cleanhouse Utbildningslokaler, Ranhammarsvägen 26, 168 67 Bromma

Pris: 9900 kr / person

I priset ingår utbildningsmaterial, fika och lunch. SRY yrkesbevis tilldelas deltagare som uppnått önskat resultat vid praktisk, muntlig och teoretisk examination. Betalning sker i förskott och samtliga priser exklusive moms.

Utbildningsansvarig: Anna Dahlqvist

Kontakt och anmälan:

Ring: 08-280830,

E-post: utbildning@cleanhousestore.se

OBS! Vid färre än 6 deltagare förbehåller vi oss rätten att med kort varsel ställa in eller flytta fram datumet.

INSTA 800:2018 Nivå 3

Beskrivning

INSTA 800 är en nordisk standard för mätning och utvärdering av städkvalitet. Standarden är ett mätverktyg som möjliggör för köpare och säljare av städtjänster att bedöma städkvalitet på samma grunder och samma förutsättningar. Standarden skapar en gemensam plattform och värdegrund vilket förenklar kommunikationen inom städuppdragen. Efter kursen görs ett digitalt test, diplom erhålles. Certifiering kan ordnas vid efterfrågan.

Innehåll

Kunskapsnivå 3 omfattar visuell kontroll och instrumentella mätmetoder samt statistiska förutsättningarna för kvalitetsmätning, dvs. hur ofta en kontroll måste ske, provtagningsplan och urvalsmetod mm. Du får lära dig hur systemet är uppbyggt, utförande av kontroller och rapportering. Teori och praktik både med papper/penna och digitalt.

Kursen innehåller:

 • Bakgrund
 • Vad är föroreningar?
 • Systemets uppbyggnad och tillämpning
 • Använd systemet i praktiken

OBS! Till kursen måste du ha med ett eget ex av standarden INSTA 800:2018 och en mobiltelefon.

Kursledare: Meddelas senare

Kurslängd: 2 dagar

Plats: Cleanhouse Utbildningslokaler, Ranhammarsvägen 26, 168 67 Bromma

Pris: 5800 kr / person

I priset ingår utbildningsmaterial och fika och lunch. Alla deltagare tilldelas diplom efter avslutad utbildning. Betalning sker i förskott och samtliga priser exklusive moms

Utbildningsansvarig: Anna Dahlqvist

Kontakt och anmälan:

Ring: 08-280830,

E-post: utbildning@cleanhousestore.se

OBS! Vid färre än 6 deltagare förbehåller vi oss rätten att med kort varsel ställa in eller flytta fram datumet.

Professionell Golvvård

Beskrivning

Att vårda golvens ytskikt är nödvändigt för att golven ska hålla längre och vara lättare att underhålla. Dessutom blir det renare och snyggare. Utbildningen ger dig kunskap om hur du jobbar med olika sorters golv effektivt och med moderna metoder. Golvvården är en framtida investering för att undvika reparationer. Utbildningen innehåller teoretiska och praktiska moment.

Innehåll

Kursen tar upp följande:

 • Varför golvvård
 • Kunskap om olika golvmaterial
 • Maskiner och utrustning
 • Periodisk skötsel, nollställning och behandling av plast, linoleum och sten
 • Daglig skötsel av de vanligast förekommande golvmaterialen

OBS! Ta med dig oömma kläder och skor praktik och utrustning kan utgöra risk för slitage och fläckar

Kursledare: Meddelas senare

Kurslängd: 2 dagar

Plats: Cleanhouse Utbildningslokaler, Ranhammarsvägen 26, 168 67 Bromma

Pris: 3800 kr/person

I priset ingår utbildningsmaterial och fika och lunch. Alla deltagare tilldelas diplom efter avslutad utbildning. Betalning sker i förskott och samtliga priser exklusive moms

Utbildningsansvarig: Anna Dahlqvist

Kontakt och anmälan:

Ring: 08-280830,

E-post: utbildning@cleanhousestore.se

OBS! Vid färre än 6 deltagare förbehåller vi oss rätten att med kort varsel ställa in eller flytta fram datumet.

SRY Bas

Beskrivning

Introduktion till dig som är nybörjare i lokalvårdsbranschen eller för att fastställa kompetensen hos befintlig personal. Utbildningen genomförs under ledning av SRY-godkänd handledare. Med både teoretiska och praktiska utbildningsavsnitt. Deltagare som klarar både teoretiska frågor och uppgifter samt ett praktiskt prov blir godkända och erhåller SRY bas kompetensbevis.

Innehåll

Med både teoretiska och praktiska utbildningsavsnitt och tar upp följande:

 • Städningens grunder
 • Kemtekniska produkter
 • Miljö och hållbarhet
 • Redskap och maskiner
 • Städmetoder och städsystem

OBS! Ta med dig oömma kläder och skor praktik och utrustning kan utgöra risk för slitage och fläckar.

Kursledare: Meddelas senare

Kurslängd: 2 dagar

Plats: Cleanhouse Utbildningslokaler, Ranhammarsvägen 26, 168 67 Bromma

Pris: 5800 kr/person

I priset ingår utbildningsmaterial och fika/lunch. Alla deltagare tilldelas diplom efter avslutad utbildning. Betalning sker i förskott och samtliga priser exklusive moms

Utbildningsansvarig: Anna Dahlqvist

Kontakt och anmälan:

Ring: 08-280830,

E-post: utbildning@cleanhousestore.se

OBS! Vid färre än 6 deltagare förbehåller vi oss rätten att med kort varsel ställa in eller flytta fram datumet.

 

Syftet med yrkesbeviset är att deltagaren efter godkänt resultat ska kunna arbeta självständigt i sin yrkesroll.